Luchen logo

Wonen

Op Luchen worden de komende tijd nog volop voorbereidingen getroffen voor de bouw van woningen. Het gaat hierbij om woningen in verschillende prijsklasses en op verschillende locaties. De ontwikkeling van Luchen is vastgelegd in het bestemmingsplan Groot Luchen. Verder zijn er beeldkwaliteitplannen (zie hieronder) opgesteld om de uitstraling en de kwaliteit van de wijk Luchen te waarborgen.

Beeldkwaliteitsplannen Luchen