Het Landkaartje is gelegen in het gebied van het ter plaatse geldende bestemmingsplan Groot Luchen. Dit bestemmingsplan is onherroepelijk en in werking.

De werkzaamheden voor het bouwrijp maken van deelplan Landkaartje zijn gereed. De vuilwaterriolering en hemelwaterriolering zijn aangelegd, de bouwwegen zijn gereed en de bouwkavels zijn op hoogte gebracht. Ook zijn de waterhuishoudkundige voorzieningen (wadi’s) gereed en zijn de nutsvoorzieningen aangelegd. En ook de nieuwe ontsluitingsweg, de Vlinderlaan, vanaf de Kwikstaart tot de Koolmees is gereed.

Overzichtsfoto Luchen Landkaartje