In Luchen komen circa 15 Tiny Houses. Tiny Houses zijn gebouwd als primaire, volwaardige woningen op kleine schaal, niet als tweede woning of recreatiewoning. Door het organiseren van dit pilotproject met Tiny Houses komt de gemeente in contact met mensen die klein wonen zien als levenswijze, waarbij financiële vrijheid, een kleine ecologische footprint en wonen met gelijkgestemden en creativiteit centraal staat.

Mensen die een Tiny House bouwen of laten bouwen doen dat bewust vanuit de behoefte een meer eenvoudig, duurzaam leven te leiden, met een kleinere ecologische voetafdruk. Bij het ontwerp en de bouw van de kleine woningen wordt slim gebruikgemaakt van ruimte en innovatieve technologieën. Duurzaamheid, kwaliteit en vormgeving zijn daarbij belangrijk.De Tiny Houses hebben een meerwaarde voor de gemeente: verschillende belangrijke maatschappelijke thema’s te combineren zoals: biodiversiteit, klimaatadaptatie en de woningvoorraad behoefte

Karakter van de bewoning: De mensen die in de Tiny Houses gaan wonen moeten wel de juiste intentie hebben bij het wonen in de huisjes en het niet alleen maar zien als zomaar even kleiner wonen.

Een Tiny House is een duurzame en bijzondere woonvorm. De basisgedachte is dat mensen klein willen wonen op basis van een duurzame leefstijl in een natuurlijke omgeving. Luchen is een dorpse groene wijk waarbij verschillende doelgroepen samen wonen. Een nieuwe woonvorm past hier ook in mits dit ook aansluit bij het karakter van de wijk.

Biodiversiteit en duurzaamheid zijn de kernwaarden voor een Tiny Houses ontwikkeling. Belangrijk is om de 15 Tiny Houses door een hechte groep vorm te laten geven zodat er een eenduidige kwaliteit bereikt kan worden op basis van de gestelde randvoorwaarden.

Kijk voor veelgestelde vragen op pagina FAQ Tiny Houses.

FAQ Tiny Houses