Deelgebied 3A is het gebied tussen de Burgemeester Termeerstraat en de Luchense Wetering.

Hier zullen woningen worden gerealiseerd voor starters, gezinnen, senioren en in de sociale huur. Daarnaast zitten er in het plan een aantal bouwkavels. Daarnaast zitten er in het plan een aantal bouwkavels.

Het gebied wordt groen, duurzaam en gasloos ontwikkeld. Ook in dit deelgebied wordt er rekening gehouden met de inpassing van bestaande groen- en waterstructuur en is het woningaanbod divers. 

Momenteel staan de eerste woningen van Woningstichting Compaen er al. Op dit moment wordt de riolering in het gebied aangelegd.

Kaart van Luchen 3A