Op het deelgebied Luchen 3A zijn de eerste werkzaamheden in volle gang. Het aannemersbedrijf van den Boomen is momenteel bezig met het bouwrijp maken van dit gebied. Het riool wordt geplaatst, de grond opgehoogd, en de bouwweg aangelegd. Nadat deze werkzaamheden zijn afgerond worden in februari de nutsvoorzieningen aangelegd. Zodra er meer bekend wordt over start verkoop van de woningen wordt hierover gecommuniceerd.