Op 31 oktober organiseerde de gemeente een inloopavond voor omwonenden van en geïnteresseerden in de plannen voorn deelgebied Luchen Fazantlaan-West.

Aanwezigen konden langs verschillende tafels lopen en met de gemeente in gesprek gaan over het stedenbouwkundig plan, de inrichting van het gebied, de tiny houses en de planning. De interesse was groot met 150 tot 200 aanwezigen! Ook was er veel belangstelling voor de kavels die dan beschikbaar komen en de start bouw. Wanneer dit gaat gebeuren en op welke wijze de kavels worden uitgegeven, wordt op een later moment nog duidelijk gemaakt.

Veel reacties

Wij kijken dan ook terug op een waardevolle avond. De opgehaalde reacties nemen we mee in de verdere uitwerking van de plannen. De posters die tijdens de bijeenkomst op tafel lagen zijn terug te zien op de pagina:

Luchen Fazantlaan-West