Tegen de bossen rondom het Wolfsven aan wordt de wijk Luchen afgerond.

Hier zorgen we voor een zachte en natuurlijke overgang tussen de natuur en de wijk. Door deze wijk komt een groene vinger vanuit de Luchenseheide de wijk in. Hier komen woningen aan het bos met doorzichten naar buiten. In het plan komen woningen voor starters, senioren, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. In dit deelgebied worden de Tiny Houses gerealiseerd.

Het stedenbouwkundig plan is gereed en vastgesteld. Het rapport vindt u onderaan deze pagina. Het stedenbouwkundig plan vormt de basis voor de volgende fases van dit project. De gemeente werkt het verder uit in een inrichtingsplan van de openbare ruimte en beeldkwaliteitsplan. Ook moet het bestemmingsplan worden aangepast.

Op 31 oktober 2023 vond de eerste bijeenkomst plaats voor omwonenden en geïnteresseerden in de plannen voor deelgebied Luchen Fazantlaan-West. Aanwezigen konden langs verschillende posters lopen (zie hieronder) en met de gemeente in gesprek gaan over het stedenbouwkundig plan (zie hieronder), de inrichting van het gebied, de tiny houses en de planning. De opgehaalde reacties hebben we meegenomen in de verdere uitwerking van het inrichtingsplan van de openbare ruimte, het beeldkwaliteitsplan en het nieuwe bestemmingsplan Luchen Fazantlaan-West dat de bouw van vijftien bungalows, vijf vrijstaande woningen en maximaal vijftien tiny houses mogelijk te maken. Hierin zijn regels opgenomen over onder andere de bouw van woningen, de aanleg van groen, parkeren en waterberging.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf donderdag 21 december 2023 ter inzage, waarna iedereen zes weken de tijd heeft om hierop te reageren. U kunt de papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan tijdens openingstijden inzien in de publiekshal van het gemeentehuis aan de Meent 2 in Geldrop.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.1771.BPFazantlaanWestLu-ON01. 

Via deze website en nieuwsbrief van Luchen kunt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen!

Kaart van Luchen Fazantlaan

Stedenbouwkundig plan Fazantlaan-West

Posters inloopavond Luchen Fazantlaan-West 31 oktober 2023