Er wordt hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van Luchen en met resultaat! Op 8 augustus is het stedenbouwkundig plan voor deelgebied Fazantlaan-West in Luchen vastgesteld door het college van B&W. Dit plan bestaat uit 20 woningen in een groene en bosrijke omgeving. Het type woningen zijn bungalows en vrijstaande woningen. In het stedenbouwkundig plan is ook ruimte gereserveerd voor de ontwikkeling van maximaal 15 tiny houses. Dit traject wordt op een later moment opgepakt en zodra hier meer duidelijk over is wordt hierover gecommuniceerd.

Het stedenbouwkundig plan is te vinden op de volgende pagina: https://luchen.geldrop-mierlo.nl/luchen-fazantlaan-en-omgeving

Het stedenbouwkundig plan vormt de basis voor de volgende fases van dit project. De gemeente werkt het verder uit in een inrichtingsplan van de openbare ruimte en beeldkwaliteitsplan. Ook moet het bestemmingsplan worden aangepast. In het najaar worden openbare bijeenkomsten gehouden om het plan verder toe te lichten aan omwonenden en andere geïnteresseerden.

Houd de website en nieuwsbrief van Luchen in de gaten voor meer informatie!