Op woensdag 10 januari vindt er tussen 19:00 en 21:00 uur een inloopavond plaats over de ontwikkeling van Luchen fase 3B. Deze ontwikkeling bestaat uit drie samenhangende onderwerpen: de inrichting van Luchen 3B, de eventuele extra ontsluiting in de wijk en het nieuwe bestemmingsplan voor het sportpark Oudven.

Thema’s

U kunt tijdens deze avond bij een aantal borden informatie vinden over verschillende thema’s (zie hieronder). Ook kunt u vragen stellen over deze thema’s en aangeven wat u ervan vindt. We vinden uw mening erg belangrijk.

Het gaat om de volgende thema’s:

Inrichting Luchen 3B

Luchen 3B is het deel wat we de komende tijd gaan ontwikkelen. Er liggen veel ambities om dit gebied goed in te richten, zo moet het ruimte bieden aan woningbouw, maar er moet ook ruimte zijn voor groen en andere inrichtingselementen. Verder moet het voldoen aan de beeldkwaliteit die voor Luchen is opgesteld. Om dit te bereiken moeten er keuzes gemaakt worden over de inrichting. Op 22 januari geven wij hierover een beeldvormende presentatie aan de commissie Ruimte. Graag peilen wij daarom op 10 januari bij u hoe u denkt over de inrichting van Luchen 3B. Dit gebeurt aan de hand van stellingen. Uw mening nemen we vervolgens mee in de presentatie aan de commissie Ruimte.

Extra ontsluiting Luchen

In opdracht van de gemeenteraad is onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een extra ontsluiting van de wijk Luchen op de Geldropseweg. Hiervoor zijn twee varianten ontworpen die tijdens de informatiebijeenkomst te bekijken zijn. In de ene variant is een rechtstreekse aansluiting op de Geldropseweg ten hoogte van het tankstation opgenomen en in de andere variant wordt een extra aansluiting voorzien op de rotonde Oudvensestraat, waarbij deze rotonde zal worden aangepast.

Sportpark ’t Oudven

Voor het huidige sportpark Oudven is een nieuw bestemmingsplan nodig. Dit maakt de bouw van het nieuwe clubgebouw van HC Mierlo mogelijk. Dit bestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 22 december 2023 voor zes weken ter inzage. U kunt tijdens de inloopbijeenkomst vragen stellen over dit bestemmingsplan. HC Mierlo is aanwezig voor het beantwoorden van deze vragen.

Niet alleen is er een bestemmingsplan gemaakt voor het huidige sportpark, maar ook voor de toekomstige uitbreiding van het sportpark in zuidelijk richting. Het perceel dat daar ligt, gaat ook de bestemming sport krijgen. Ook moet dit bestemmingsplan de mogelijkheid bieden om het huidige parkeerterrein aan de Oudvensestraat op termijn te verplaatsen naar de westzijde van het gebied, zodat dit terrein via Luchen kan worden ontsloten.

Het ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Sportpark Oudvensestraat ligt vanaf vrijdag 22 december 2023 voor zes weken ter inzage.

Datum en locatie

Deze inloopavond vindt plaats op woensdag 10 januari tussen 19:00 en 21:00 uur.

Locatie: ’t Mierles Huukske aan de Vesperstraat 8 in Mierlo.

Wij horen graag of u aanwezig bent tijdens de inloopbijeenkomst. Dit kan door een mailtje te sturen aan: j.de.waard@geldrop-mierlo.nl.