Wethouder Hans van de Laar nam onlangs een kijkje bij een belangrijk project waarmee gewerkt wordt aan het voorkomen van waterovelast. ‘Het is belangrijk dat we de komende jaren droge voeten houden, zeker in het huidige klimaat. Daarom is aannemingsbedrijf Van der Zanden in opdracht van de gemeente bezig met de aanleg van een groot riool en van een mooi overloopgebied voor uitstroom op de Luchense Wetering.'

Dit project bestaat uit het aanleggen van betonbuizen met een diameter van 1500 mm en 2000 mm en het verzorgen van het daarbij behorende betonputten en grondwerk. Op dit moment is het bedrijf nog bezig met het voltooien van de aanleg en het realiseren van nog een pompput en overstortput van ca. 100 en 60 kuub groot.'