Luchen 3B is het gebied tussen de woningen aan de Burgemeester Termeerstraat en sportpark Oudvensestraat.

In het gebied zorgen we voor een overgang met de bestaande wijk Luchen. In het gebied komen ruime woningen met een modern dorps karakter voor verschillende doelgroepen. 

De stedenbouwkundige invulling van Luchen 3B komt de komende tijd aan de orde. Eerst zal de gemeenteraad hiervoor een aantal keuzes moeten maken.

Op dit moment wordt gewerkt aan het stedenbouwkundig plan van Luchen 3B en de ontsluiting van dit deel van de wijk.

Kaart van Luchen 3B