Duurzaam bouwen is een belangrijk onderdeel van het klimaatbeleid van de gemeente Geldrop-Mierlo. We willen onze gemeente de komende jaren verder verduurzamen. Luchen loopt hierin voorop. Dit betekent niet dat we niets meer hoeven te doen. We willen graag met onze inwoners verder aan de slag met het besparen van energie, het vergroenen van straten en tuinen en het verminderen van restafval. 

Duurzame ontwikkeling

Inzet van zuinige energievormen en gebruik van natuurlijke materialen krijgen zoveel mogelijk de voorkeur. Alle aandacht voor duurzame ontwikkeling moet leiden tot een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Zodat we een gezonde aarde houden, met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen. In Luchen bouwen we een wijk die duurzaam moet zijn. Het is niet meer van deze tijd om daar aan voorbij te gaan.

Duurzaamheid heeft niet alleen te maken met goede energiebronnen en een laag energieverbruik. Het gaat er ook om dat we in Luchen woningen bouwen die nu en in de toekomst een minimale belasting voor gezondheid en milieu opleveren en daarnaast ook nog naar tevredenheid van de bewoner haar functie vervult. Ook dat is duurzaamheid. Deze woningen zijn energiezuinig en bieden daarnaast meer comfort en een hogere kwaliteit.

Samen duurzaam

De gemeente Geldrop-Mierlo zet in op een duurzame en groene leefomgeving. Samen met onze inwoners gaan we aan de slag met het besparen van energie, het vergroenen van straten en tuinen en het verminderen van restafval. Uietraard gelden deze ambities ook voor Luchen. In deze nieuwe wijk liggen alle kansen om te verduurzamen. Gaat u daar bouwen of wilt u uw woning verder verduurzamen, ga dan naar de website: samenduurzaam.geldrop-mierlo.nl 

Inrichting

Ook de inrichting van Luchen is duurzaam. We verwachten niet alleen bij de betrokken ontwikkelaars en later de bewoners een 'duurzame' houding. Ook wij doen ons best om de inrichting van het gebied zo duurzaam mogelijk te maken. Zo kopen we alle materialen die we gebruiken voor de inrichting van de openbare ruimte duurzaam in. Ook komt er spaarverlichting die dimbaar is. Het regenwater lozen we niet op het riool maar wordt in de bodem geïnfiltreerd. En wat daar niet meer bij kan, gaat naar de Luchense Wetering.